Utoku je realizacija projekta Humanitarnog udružena Nova Nada iz Norveške pod nazivom „Rame uz Rame“ koji se realizuje sa djecom koja imaju uspren razvoj govora.

Projekat se realizuje u prostorijama ZU Plava Poliklinika Tuzla uz pomoć logopeda Ivone Dragutinović i koordinatorice Nurdine Mustafić, uz veliku pomoć i podršku osoblja ove poliklinike.

Projekat se realizuje kroz grupnne radionice i individualne tretmane, a cjelokupan rad je prilagođen djeci.

Radionice se održavaju dva puta sedmično u trajanju od po dva sata. Teme koje se obrađuju na radionicama su u skladu sa uzrastom djece. Djeca su uključena u izvođenje radionica u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima.

Cilj u realizaciji projekta je pružiti stručnu pomoć djeci sa usporenim razvojem govora da prevladaju problem. Tokom tri mjeseca izvršena je opservacija, detekcija, te dijagnostika djece sa govorno-jezičkim poremećajima.

Djeca koja su prisustvovala pregledu su bila različitog uzrasta, kao i dijagnoze. Uzrasna razlika se kretala od druge do devedete godine.

– Roditelji su aktivni sudionici naših vježbi, kao ravnopravni partneri sa djecom i logopedom, a date su im i smjernice za rad kod kuće. Na taj način želimo izbjeći bilo kakve nedoumice vezano za dalji rad kod kuće, rekla je logoped Ivona Dragutinović.

– Projekat „Rame uz Rame“ traje šest mjeseci, na svaku radionicu dolaze nam nova djeca sa svojim problemima a koja se nisu uključila na početku realizacije projekta, kazala je koordinatorica projekta Nurdina Mustafić. Ovom prilikom pozvala je da djeca sa problemima u govoru dođu u ZU Plava Polikliniku Tuzla za vrijeme održavanja radionica (subota i nedjelja od 10,00 do 12,00 sati) ili nas kontaktirate na telefon 035/393-111, saopšteno je iz HO „Nova Nada“ Norveška.

 

Preuzeto: Moja BiH