Preko newslettera se možete u kratkom vremenu informirati o svim aktivnostima vezanim za projekt, upoznati se na koji način se provodi, te popuniti upitnike namijenjene za državljane BiH koji se nalaze u dijaspori.

Klikom na link NEWSLETTER  preuzimate I. newsletter u kojemu se nalaze informacije o projektu ”Dijaspora za razvoj”.

”Dijaspora za razvoj” (D4D) je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH.

U okviru projekta „Rast zaJEDNO sa dijasporom“ započele su aktivnosti na redizajniranju web opšinske stranice koja će sadržavati nove usluge namijenjene dijaspori opšine Žepče, e -matičar i e-poslovni savjetnik.

Potpisan je Ugovor s poduzećem “Humer” iz Zenica koje će ugovore usluge sukladno tenderskoj dokumentaciji završiti do 30.9.2019. godine.

 

Preuzeto: zepackadijaspora.com