Projekat zapošljavanja mladih (YEP) se implementira od strane njemačke kompanije GOPA mbH, kroz predstavništvo u BiH uz podršku Vlade Švicarske putem Ambasade Švicarske u BiH od 2008. godine. Jedna od ključnih komponenti projekta je podrška preduzetništvu, koja podrazumijeva konkretnu podršku osnivanju preduzeća i kreiranju novih radnih mjesta, uključujući i posebnu podršku za poslovne poduhvate iz domena socijalnog preduzetništva.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je tokom 2018. godine uspostavio YEP inkubator poslovnih ideja u 32 lokalne zajednice, a u saradnji sa lokalnim vlastima.

Preko 1.200 potencijalnih i postojećih preduzetnika apliciralo je sa poslovnim idejama za YEP inkubator poslovnih ideja, preko 600 poslovnih ideja je razvijeno dok je preko 300 poslovnih planova izrađeno i prezentovano. Ukupno 150 poslovnih planova je odobreno za finansiranje, a zaključno sa sedmim mjesecom 2019. godine preko 100 preduzetnika je primilo finansijsku podršku odnosno pokrenulo ili unaprijedilo vlastiti biznis.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u okviru svoje podrške pokretanju ili unapređivanju poslovnih poduhvata kroz Program podrške u poslovanju/YEP Inkubator poslovnih ideja osim finansijske nudi i mentorsku podršku.

Organizacija i-platforma je prepoznala važnost učestvovanja u ovom projektu te se u narednom periodu očekuje potpisivanje memoranduma o saradnji sa Projektom za zapošljavanje mladih (YEP). Svakog sledećeg petka, počevši od 01.08.2019., biće predstavljena novoosnovana startup preduzeća i njihove poslovne ideje sa ciljem pronalaska mentora u Švicarskoj dijaspori, mogućnosti za izvoz i otvaranje švicarskog tržišta.

Više informacija o Projektu zapošljavanja mladih dostupno je na www.yep.ba.

Preuzeto: i-platform.ch