Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i ove godine, pokrovitelj je i organizator predstavljanja pisaca i izdavača koji vode porijeklo iz BiH, a žive izvan njenih granica, na Međunarodnom sajmu knjige od 17. do 22. aprila u Sarajevu.

Potvrda opravdanosti ove aktivnosti je i veliko interesovanje pisaca i izdavača, kako onih koji kontinuirano predstavljaju svoja djela, tako i onih autora koji će se prvi put predstaviti sajamskoj publici u Centru Skenderija.

Ove godine biti će predstavljeno 25 bh. pisaca i izdavača iz 12 država i to iz: Slovenije, Švicarske, Holandije, Velike Britanije, Njemačke, Švedske, Belgije, Francuske, Hrvatske, Norveške, Danske, Luksemburga.

S obzirom na međunarodni karakter Sajma, njegov značaj i dugogodišnju tradiciju, izuzetna je prilika za bh. stvaraoce u inozemstvu da svoj rad predstave i približe široj bh. publici. Bh autori i izdavači koji borave u inozemstvu na ovogodišnjem Sajmu knjige predstaviti će prošlogodišnja i ovogodišnja izdanja od djela za djecu, zbirki pjesama, romana, do stručne literature.

Raspored promocija učesnika iz dijaspore na 31. Međunarodnom sajmu knjiga u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Centar Skenderija, Sarajevo, 17-22. april 2019. godine.