Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je konkurs za sufinansiranje boravka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije za period 2019. – 2020. godine.

Više informacija na linku.