Povodom završetka školske 2017/18.  godine u Minhenu je, u subotu, 21.07.2018. godine održana svečanost na kojoj su polaznicima dopunske nastave na bosanskom jeziku uručena svjedočanstva o uspješno završenim razredima.

Svečanost u SV „Am Hedernfeld“ u Minhenu počela je intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, a nastavljena odličnim programom koji su sa svojim nastavnicama pripremili i izveli djevojčice i dječaci druge generacije polaznika dopunske nastave na bosanskom jeziku u Minhenu. Svojim umijećem, kreativnošću, recitalima, stihovima i pjesmom djeca su oduševila prisutne.

U okviru programa prisutnima su se obratili generalna konzulica Bosne i Hercegovine u Minhenu Ruzmira Tihić-Kadrić i predsjednik Saveza dopunskih škola Bosne i Hercegovine Haris Halilović, koji su istakli značaj očuvanja maternjeg jezika i identiteta građana Bosne i Hercegovine u dijaspori, posebno mladih i djece i zahvalili svima koji pomažu rad dopunskih škola Bosne i Hercegovine u Minhenu.

Povodom deset godina od aktiviranja projekta „Očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana Bosne i Hercegovine u dijaspori kroz dopunske škole i kulturne djelatnosti“, u okviru kojeg je, samo u SR Njemačkoj osnovano više od 40 dopunskih škola na bosanskom jeziku, Halilović je za doprinos u očuvanju maternjeg jezika i identiteta građana Bosne i Hercegovine u Minhenu uručio zahvalnice nastavnicima, koordinatorima, aktivistima i saradnicima Saveza: Adisi Varcar, Hidajeti Radonja, Munibu Salkanoviću, Sandri Ivanović, Huseinu Ismailoviću, Ismetu Hasanoviću, Samiri Ceribašić i Elvisu Salkanoviću.

Posebnu zahvalnost i pohvale za podršku bosanskim dopunskim školama u Minhenu Halilović je uputio Savjetu roditelja u čijem rukovodstvu su: Amel Omerović, Muamer Omerović, Samira Ceribašić, Faruk Perviz i Adem Omerović, istakavši značaj stalne saradnje sa Generalnim konzulatom BiH u Minhenu, jačanje veza sa domovinom i nadu da će država Bosna i Hercegovina što prije adekvatnije regulirati oblast dopunskog obrazovanja djece građana Bosne i Hercegovine u dijaspori na maternjem jeziku.

Nakon završetka programa i svečanog uručenja svjedočanstava za 48 učenika nastavljeno je cjelodnevno druženje djece, roditelja, nastavnika, koordinatora, predstavnika Generalnog konzulata BiH u Minhenu i gostiju. Sve je bilo – bosanski!

Svečanosti povodom završetka školske godine u dopunskim školama već su održane u Nirnbergu, Ingolstadtu, Ulmu, Kircheim Tecku, Stuttgartu, Rottenburgu, Mannheimu i drugim njemačkim gradovima. Nastava u dopunskim školama BiH u SR Njemačkoj izvodi se prema planu, programu i udžbenicima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a koordinira je Savez dopunskih škola BiH u saradnji sa Ambasadom Bosne i Hercegovine u Berlinu i generalnim konzulatima u Minhenu, Stuttgartu i Frankfurtu.