Međunarodna organizacija za migracije u BiH (IOM BiH) objavila je konkurse za angažman istraživača/konsultanata u okviru projekta radnih migracija – Labour Migration Project.

Sve detalje o konkursu možete pogledati na sljedećim linkovima:

https://bih.iom.int/cfa-27-0720-labour-migration-project-researcher-drivers-emigration-health-and-information-and

https://bih.iom.int/cfa-28-0720-labour-migration-project-researcher-impact-emigration-health-and-information-and

https://bih.iom.int/cfa-29-0720-labour-migration-project-researcher-scale-emigration-health-and-information-and