Cirih, 7. juna 2017. godine, pod pokroviteljstvom Matice BiH, a u saradnji sa ETH Katedrom za urbani razvoj, u Cirihu je početkom juna 2017. godine održan 7. Mini ekonomski forum, kojem je u svojstvu specijalnog gosta prisustvovao i gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka.

Potpisnici deklaracije, predstavnici Grada Sarajeva, Grada Ciriha, ETH Katedre za urbani razvoj, Matice BiH i Mini ekonomskog foruma ovim činom uspostavili su formalno-pravni odnos, koji bi u narednom trebao biti detaljnije definiran memorandumom o saradnji Sarajeva i Ciriha, saopćeno je iz Matice BiH.

Gradonačelnik Skaka sastao sa tokom ove posjete sa gradonačelnicom Ciriha Corine Mauch, a glavna tema razgovora bila je naučna razmjena između dva grada u saradnji sa ETH Cirih i Maticom BiH.
Matica BiH je organizacija bh. iseljenika, koja je registrirana u Cirihu 1993. godine i već godinama implementira projekte korisne za iseljeništvo iz BiH u Švicarskoj, ali i za matičnu zemlju – Bosnu i Hercegovinu.