Projekat Dijaspora za razvoj je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Grad Zenica u sklopu ovog projekta provodi program obuke kandidata kroz IV ciklusa, a kroz implementaciju lokalne inicijative unaprijeđenja kvaliteta radne snage u metaloprerađivačkom sektoru.

Lokalnim projektom „Podrška zapošljavanju u metaloprerađivačkoj industriji u Gradu Zenici u saradnji sa privrednim subjektima iz dijaspore” predviđen je transfer znanja i tehnologija u specijalističkim metalskim zanimanjima. Konačan rezultat projekta treba biti povećanje konkurentnosti nezaposlenih osoba na lokalnom tržištu rada i povećanje stope zaposlenosti mlade populacije ljudi. U konačnici bi stalno zaposlenje trebalo dobiti 15 najboljih kandidata koji prođu obuku za zavarivače i bravare.

Predstavnici kompanije iz dijaspore učestvuju direktno u kreiranju programa stručne edukacije za metalska zanimanja i njegovom sprovođenju u okviru privatnog preduzeća “Fuel Boss” d.o.o. Zenica. Tokom uspješnog I ciklusa obuke, sedam kandidata je dobilo priliku za novo zaposlenje što i jeste krajnji cilj projekta.

Sedam od deset kandidata koji su uspješno prošli I ciklus obuke dobilo je Uvjerenje o završenoj edukaciji, nakon čega je počeo program II ciklusa obuke sa ukupno 10 kandidata.

 

Preuzeto: Zenica.ba