Međunarodna organizacija za migracije (IOM) provela je kratko istraživanje o uticaju COVID-19 na doznake, investiranje i kretanje dijaspore iz BiH.

Istraživanje je pokazalo  da:

  • pandemija COVID-19 ima najveći negativan uticaj na pripadnike iseljeništva sa neregulisanim boravkom u inostranstvu, prije svega na njihov radni status. Mnogi od njih su bili primorani vratiti se u BiH usljed gubitka posla;
  • pandemija COVID-19 negativno utiče na priliv doznaka koje šalje iseljeništvo. Oko 20% ispitanika će poslati manji iznos doznaka u odnosu na iznos koji su prvobitno planirali poslati u BiH u 2020.godini. Više od polovine ispitanika očekuje da će smanjenje doznaka imati negativan efekat, te da će domaćinstva koja primaju doznake iskusiti finansijske teškoće u narednom periodu;
  • pandemija COVID-19 negativno utiče na razvoj lokalnog turizma u BiH iz razloga smanjenog dolaska iseljeništva u BiH.

Kompletan tekst istraživanja nalazi se na:

https://bih.iom.int/pbn/rapid-assessment-report-impact-covid-19-diaspora-bosnia-and-herzegovina-remittances-investments