Na osnovu istraživanja i konzultacija između članova udruge “i-dijaspora” kroz projekt “i-platform” u prethodnom periodu, vidno je postala jasna potreba za organizranjem i osnivanjem dopunske škole u kojoj bi djeca rođena u Švicarskoj pohađala dopunsku nastavu. Tu bi kroz učenje, igru i socijalizaciju sa drugom djecom unaprijedili učenje svog materinskog jezika i na taj način očuvali jezik, kulturu i tradiciju i tako ostali povezani sa regijom iz koje svi dolazimo.

Anketa je neobavezujuća i jedina svrha je prikupljanje informacija, koje će isključivo biti korištene za realizaciju projekta. Cilj ankete je istražiti interese i potrebe osnivanja dopunske škole na našem jeziku u Švicarskoj.

Dopunska škola bi bila konfesionalno i etnički neutralna i djelovala bi u skladu sa službenim programom za dopunske škole koji je odobrilo nadležno ministarstvo u Bosni i Hercegovini.

Treba Vam samo 5 minuta da popunite anketu.

Za više informacija o samoj projektnoj ideji, na linku:  www.i-platform.ch/bhs/news/projekti/dopunska-skola-na-nasem-jeziku.