Dr. Igor Karača tokom juna 2019. godine bio je angažiran na Muzičkoj akademiji na Univerzitetu u Sarajevu, kao jedan od učesnika programa prenosa znanja iz iseljeništva u javne institucije u Bosni i Hercegovini, a koji se realizuje u okviru projekta „Dijaspora za razvoj „D4D“ – projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicerske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

 Karača je studirao muziku na Muzičkoj akademiji u Sarajevu kod Josipa Magdića i Anđelke Bego-Šimunić. Gostovao je na različitim majstorskim tečajevima u Evropi, radeći sa Bogusławom Schaeffer, Klausom Huberom, Helmutom Lachenmannom, Marc-Andréom Dalbavijem i Marcom Stroppom. Iz BiH otišao je 1999. godine u Sjedinjene Američke države da studira kompoziciju na Ohio State Univerzitetu,  gdje je doktorirao 2005. godine. Trenutno živi u Sjedinjenim Amerčkim državama, gdje predaje kompoziciju, tehnologiju i teorijske predmete na Oklahoma State Univerzitetu u Stillwateru.

Tokom svog boravka na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u okviru projekta prenosa znanja, Karača je zajedno sa studentima obradio više aspekata digitalne muzičke tehnologije kao što su:  MIDI sekvenciranje, audio efekti, snimanja i obrada zvuka, a sa zainteresovanim studentima bilo je i praktičnog rada na produkciiji komercijalne muzike.

U razgovoru sa Karačom prilikom njegove posjete Ministarstvu za ljudska prava i izbijeglice Bosne i Hercegovine saznali smo da je pozitivno iznenađen da postoje institucije u Bosni i Hercegovini koje su zainteresirane za prijenos znanja stručnjaka iz dijaspore te je izuzetno zadovoljan što je dobio priliku da putem projekta Dijaspora za razvoj  svojim znanjem i iskustvom pomogne svojoj domovini Bosni i Hercegovini odnosno Muzičkoj akademiji u Sarajevu na kojoj je studirao. Ističe da je odziv studenata za njegova predavanja bio jako dobar i da su studenti bili zainteresovani da nauče nešto novo, a posebno  o najsavremenijim tehnikama komponovanja i procesiranja zvučnog materijala.

Karača je mišljenja da se stručnjaci iz isljeništva BiH trebaju angažirati na obrazovnim ustanovama širom BiH tokom školske godine, a taj angažman može biti realizovan “licem u lice” ili preko Skypa, obzirom da se mnogo toga može uraditi i na velikoj razdaljini, zahvaljujući meodernoj tehnologiji koja je danas većini dostupna.

Karačina poruka iseljeništvu BiH je kako kaže jednostavna “ mogućnosti naše dijaspore su velike, a znanje stručnjaka koji rade u inozemstvu neiscrpno. Podijelimo ono što smo naučili sa našim mladim ljudima. Mi smo dobili mnogo toga od obrazovnih ustanova ovdje  u BiH , mnogo prije nego smo završili specijalizacije i postdiplomske studije vani, a najbolji način da taj dug vratimo jeste rad sa novim generacijama koje žive u BiH i koje će se toga uvijek sjećati”.