Ustanova socijalne zaštite Hilfswerk kuća podrške sa sjedištem u Sarajevu pruža usluge njege u kući starijim osobama. Kvalitet i način rada ustanove bazirani su direktno na načelima i modelu dugogodišnje prakse mobilne kućne njege za starija lica i lica u potrebi koju provodi vodeća organizacija austrijski Hilfswerk više od 75 godina u Republici Austriji. Kroz prenos ključnih znanja, pozitivnih  praksi i postupanja u radu na zagarantovano odgovoran, transparentan, susretljiv i empatičan način, klijentima je omogućeno korištenje usluga njege u vlastitom domu i dobro poznatom i sigurnom okruženju.

Hilfswerk Kuća podrške jača potencijale i unapređuje trenutačne sposobnosti klijenata tako što brine, njeguje i čuva osnovne ljudske vrijednosti i moralne principe u radu, pomažući da se zajedničkim snagama i aktivnim uključivanjem članova porodice u cjelokupan proces, omogući usluga njege individualizirana za svakog pojedinca.

Omogućavanje kvalitetnog života i potpune sigurnosti u okruženju vlastitog doma obezbjeđuje stručan i obučen njegovateljski tim, koji je kroz praćen i aktivno nadziran program šestomjesečne edukacije, stekao znanja i vještine da u svakom trenutku pruži adekvatnu uslugu klijentima, kreirajući odgovarajuću individualiziranu uslugu za svakog pojedinca odgovarajući na specifične potreba u okvirima segmenata njege i to:

  1. Individualne njege klijenta – pomoć u obavljanju svih aktivnosti održavanja lične higijene
  2. Pružanja osnovne medicinske pomoći i asistencije – pomoć i priprema za proces hospizalizacije ili neophodna njega u periodu nakon institucionalnog liječenja, nadzor pri procesu oporavka, nadzor uzimanja terapije propisane od strane liječnika, nadzor općeg zdravstvenog stanja putem kontrole osnovnih vitalnih parametara (mjerenje šećera u krvi, krvnog pritiska i slično), saniranje i praćenje toka rana koje se javljaju kao posljedica dekubitusa ili sličnih popratnih stanja kao i pomoć i usmjerenost na poboljšanju općeg zdravstvenog stanja.
  3. Pomoći u kući – održavanje higijene domaćinstva, pomoć pri mobilizaciji u kući, nabavka specifičnih namirnica i obavljanje aktivnosti uz pratnju ili za klijenta.
  4.  Društvene pomoć i podrška – Društvene – zajedničke aktivnosti u dogovoru i prema preferencijama klijenta.

Kada je želja za brigom  i pomoći najmilijima spriječena specifičnim faktorima i nemogućnošću adekvatnog angažmana i prisustva, važno je potražiti pomoć i asistenciju koja će na stručan i susretljiv pristup biti na raspolaganju da se osobi u potrebi osiguraju najbolji uvjeti življenja, zagarantovani svim etičkim i moralnim principima u radu.

Dodatne informacije dostupne su na:

E-mail: kuca.podrske@hwi.ba

Tel. +387 33 611 569

Fax. +387 33 611 563

Telefon/Viber/Whatsapp +387 61 531 334

www.kucapodrske.hwi.ba