Nakon što je krajem sedmog mjeseca potpisan Ugovor o uspostavi platforme virtualnog matičara (E-matičar), danas je isti pušten u rad.

Osobe čije se matične knjige vode na području općine Kreševo svoje izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju moći će zatražiti putem ove aplikacije.

Dokumenti će biti dostavljeni poštom, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom na adresu naznačenu u zahtjevu.

Platformu e-Matičar možete pronaći i koristiti na službenoj stranici Općine Kreševo, kresevo.ba.

Realizacijom ovog projekta, a uz potporu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, usluge matičnog ureda učinit će se dostupnijim žiteljima nastanjenim izvan mjesta prebivališta.