Drugog dana konferencije na temu „Značaj dijaspore za Bosnu i Hercegovinu“ održana je radionica za predstavnike iseljeništva na temu „Umrežavanje dijaspore i međusobna komunikacija” i “Finansiranje organizacija dijaspore u zemljama prijema”.

U prvom dijelu radionice koju je vodio Michael Newson, Senior Labour Mobility & Human Development Specialist (IOM) obrađena je tema umrežavanja dijaspore i međusobna komunikacija.

Također su predstavljeni primjeri organiziranja i umrežavanja dijaspore u Italiji, Švicarskoj, Njemačkoj i Danskoj, ali i učesnici iz drugih zemalja su govorili o uspješnim primjerima u svojim organizacijama.

U drugom dijelu radionice gosp. Newson, je prezentirao na temu finansiranja organizacija dijaspore u zemljama prijema i samoodrživost, te su predstavljena četiri modela finasiranja koja se najčćešće koriste u svijetu, nakon čega se otvorila rasprava i učesnici su iznijeli i primjere finansiranja svojih organizacija.

Učesnici konferencije su jednoglasnog stava da je ovakav vid okupljanja dijaspore izuzetno koristan i pozdravili su napore Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH ka intenziviranju saradnje sa iseljeništvom u svim segmentima na obostranu korist.

FOTO: UNDPBiH (Imrana Kapetanović)