U organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u periodu od 19-21.06.2019. godine održana je Druga konferencija za dijasporu iz Bosne i Hercegovine pod nazivom “Mladi i BiH: Koračajmo zajedno”.

Tokom prvog dana Konferencije, koji je održan u hotelu Evropi u srijedu 19.06.2019. godine, pred oko 70 učesnika, predstavnika mladih iz iseljeništva, predstavnika mladih iz civilnog sektora u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnike institucija i međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, u okviru tri panela otvorene su teme i konstruktivan dialog o međusobnom uvezivanju mladih u dijaspori, njihovom uvezivanju sa institucijama u Bosni i Hercegovini, te mogućnostima njihovog angažmana u društveno-ekonomskom životu Bosne i Hercegovine uključujući prijenos znanja, investiranje i kreiranje javnih politika.

U četvrtak, 20.06.2019. godine mladi iz dijaspore su posjetili Zgradu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gdje su ujedno imali priliku upoznati se sa radom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Druženje sa mladima iz dijaspore je završeno u petak 21.06.2019. godine zajedničkim cjelodnevnim druženjem i obilasku kulturno historijskih znamenitosti i prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine. Tokom posjeta vodopadu Kravice, Počitelju, Tekiji na Buni i gradu Mostaru mladi su imali priliku da bolje upoznaju Bosnu i Hercegovinu te da kroz ovo druženje uspostave međusobne veze za daljnje umrežavanje.

Svi učesnici Druge konferencije dijaspore Bosne i Hercegovine su zajednički donijeli zaključke da postoji snažan obostran interes mladih iz dijaspore, Bosne i Hercegovine  i institucija za dalji razvoj saradnje te  da mladi, kao najbolje integrirana grupa u dijaspori, mogu najviše uticati na promociju i poboljšanje imidža Bosne i Hercegovine u svojim zemljama prijema.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će nastaviti sa aktivnostima usmjerenim prema mladima u dijaspori, pružiti punu podršku njihovom umrežavanju kroz organiziranje susreta mladih u BiH i zemljama prijema, te poticati mobilnost mladih i priliv pameti u Bosnu i Hercegovinu.

Na ovom linku su vam dostupne fotografije sa Konferencije https://www.flickr.com/photos/undp_bosnia-herzegovina/albums/72157709245231393/with/48125704211/