Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, čime se poslovnim ljudima omogućava ulazak u BiH, kao i porodicama umrlih radi prisustva ukopu, uz ispunjavanje određenih uvjeta.

Odlukom se omogućavaju ulazak i boravak strancu koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi zbog poslovnih obveza, pod uvjetom da posjeduje pozivno pismo pravnog lica iz Bosne i Hercegovine koje ga angažuje u BiH i potvrdu o negativnom testu na virus SARS-COB-2 ovlaštene laboratorije, ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska.

Odredbe o zabrani ulaska iz članka 2. ove odluke ne primjenjuju se na državljane Bosne i Hercegovine koje imaju dvojno državljanstvo te oni mogu ući u Bosnu i Hercegovinu sa osobnom kartom izdatom od nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, bez obzira na način ulaska u drugu državu iz koje se vraćaju. Bh. državljani s dvojnim državljanstvom koji nemaju niti jedan dokument Bosne i Hercegovine, a žele povratak u BiH, mogu se obratiti diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine u zemlji u kojoj borave za izdavanje putnog lista.

Istovremeno je omogućen boravak u Bosni i Hercegovini strancima, članovima uže obitelji (bračni partner, roditelji, djeca, braća i sestre) umrle osobe radi prisustva njenom ukopu, najviše 72 sata od trenutka ulaska u BiH, ne računajući eventualni period izolacije, pod uvjetom da posjeduju dokaze o smrti i srodstvu sa umrlom osobom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”.