Delegacija Ambasade Bosne i Hercegovine u Bernu, u sastavu Boro Bronza, ambasador i Azra Popović, prvi sekretar posjetila je 24. marta 2021. godine zajednice bh. dijaspore u Luzernu i Zugu na poziv lokalnih džematskih udruženja.

Tokom boravka u Luzernu, delegacija Ambasade BiH se sastala sa gosp. Vehbijom-rf. Efendićem koji se već 40 godina aktivno zalaže za organizaciju života bh. građana na prostoru Kantona Luzern. Ovom prilikom delegacija je gosp. Efendiću uručila i komplete udžbenika za dopunske škole za djecu bh. građana.

Nakon boravka u Luzernu, delegacija Ambasade je posjetila i susjedni kanton Zug. Grad i Kanton Zug su sjedište najvećeg broja kompanija u odnosu na broj stanovnika u cijeloj Švicarskoj. Predsjednik lokalnog džematskog udruženja gosp. Anel Hadžić, kao i imam lokalne zajednice gosp. Asmir-ef. Mehmedović predstavili su delegaciji Ambasade renovirani multimedijski centar. Ovom prilikom delegacija se upoznala sa razvojem lokalne zajednice Zuga, koja je Ambasadi BiH prošlog mjeseca donirala namještaj. Predstavnicima lokalne bh. zajednice, delegacija Ambasade je također uručila udžbenike za dopunsku nastavu.

Izvor: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine