Općina Ključ objavila je program obilježavanja „Dana dijaspore Ključ 2021.“.

Više informacija o ovim događajima možete dobiti u Uredu za dijasporu općine Ključ: https://dijaspora.opcina-kljuc.ba/kontakt/