Podijumsku diskusiju o temi „Umjetnost i aktivizam u Bosni i Hercegovini„ bit će održana u subotu, 6. oktobra 2018. godine u velikoj sali u Karl der Grosse u Cirihu sa početkom u 19:00 sati, objavila je i-platforma.

Angažirana umjetnost omogućava propitivanje, razotkrivanje, analizu vlastitih pozicija i uloga u društvu, kao i pitanje identiteta. Kada se govori o aktivizmu u umjetnosti, govori se o pokušaju mijenjanja pogleda na svijet i osvještavanju društva o temama kojima većina ne pridaje dovoljno pažnje. Šta je danas angažirana umjetnost u Bosni i Hercegovini i koji su najveći problemi sa kojim se susreću bosanskohercegovački umjetnici?

Na ova i mnoga druga pitanja odgovarat će gosti podijumske diskusije Sandra Bradvić, Bojan Hadžihalilović, Aid Bešić, Saša Tatić i Irfan Brković.