U Göteborgu je  27. februara 2021.godine  održan 4. Sajam bosankohercegovačke knjige. Ovaj Sajam se već etablirao kao jedna nova literarna arena, ne samo u Göteborgu nego i šire, u Švedskoj, Evropi pa i Bosni i Hercegovini. Organizatori Sajma su organizacije koje okupljaju iseljeništvo iz BiH u Švedskoj: Trezvenjački obrazovni savez (NBV), Društvo bosanskohercegovačkih pisaca, prevodilaca i bibliotekara u Švedskoj (BHFOBS), BH Savez žena u Švedskoj (BHKRF), udruženje Daorson i Radio GBG.

Zbog pandemije i okolnosti u kojima se održavao, ovogodišnji Sajam je u cijelosti bio u digitalnoj formi i skraćen na jedan dan. Skoro sve programske tačke bile su unaprijed snimljene, ali su se najave i prenos vršili direktno iz Litteraturhus (Goteborgska kuća literature) preko društvenih mreža. Poslije pozdravnog govora organizatora Sajma, učesnicima se obratila ambasadorica Bosne i Hercegovine u Švedskoj Elvira Dilberović.

Na Sajmu su učestvovali brojni književnici koji vode porijeklo iz BiH a žive u iseljeništvu, kulturna društva i izdavačke kuće. Po prvi put je dodijeljena i nagrada „Meho Baraković“ koju je ustanovilo Društvo bosanskohercegovačkih pisaca, prevodilaca i bibliotekara u Švedskoj. Žiri u čijem su sastavu bili pjesnikinja i prevoditeljica Milena Rudež, dr. Izet Muratspahić i doc. dr. Midhat Ajanović jednoglasno su odlučili dodijeliti nagradu pjesniku i propovjedaču Refiku Ličini.

Uz predstavljanje književnog stvaralaštva, na Sajmu je predstavljena i izložba akademskog slikara Mensura Bešlagića, te održan okrugli sto na temu bosankohercegovačke drame.