• Bosanski
  • Hrvatski
  • Српски
  • POSLOVNE PRILIKE

    FIPA – BAZA PODATAKA INVESTICIJSKIH PROJEKATA

    Baza podataka Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA), s više od 200 investicijskih projekata, ima za cilj olakšati stranim investitorima nalaženje njihovih poslovnih interesa u Bosni i Hercegovini, objavila je FIPA. Investicijski projekti su odabrani na temelju interesa lokalnih partnera za suradnju sa stranim investitorima i...

    Pitajte nas