Bosansko akademsko društvo u Austriji i ove godine nastavlja tradicionalno obilježavanje godišnjice potpisivanja Povelje bana Kulina, 29.08.1189.godine kao rođendana Bosne i Hercegovine.

Kolektivno pamćenje početak Bosne vezalo je za Kulina bana. O tome svjedoči poslovica “Od Kulina bana do današnjeg dana”, koja se javlja u nizu varijacija, ali u svakoj izražava uvjerenje da Bosna počinje s Kulinom. Svaki početak je sretan, pun, intenzivan, pa tako i ovaj koji Bosna vezuje za Kulina, o čemu govori poslovica “Od Kulina bana i sretnijeh dana”. To nije slučajno, jer za Kulina bana je vezan prvi dokument, koji svjedoči samostalnost i suverenost zemlje Bosne – povelja kojom on dubrovačkim trgovcima dozvoljava slobodnu trgovinu u bosanskim krajevima. Ako je historija reflektirano vrijeme, moglo bi se reći da s Kulinom Bosna ulazi u historiju. Zato je od izuzetne važnosti čuvati i obnavljati sjećanje na Kulina, zaboraviti njega značilo bi zaboraviti svoje početke i sebe samoga.

Ove godine za obilježavanje ovog dana planirana je outdoor manifestacija, ali radi trenutne situacije, konačni program i učesnike skupa, kao i mogući broj posjetilaca, organizatori će objaviti početkom septembra.

Predviđeno je, između ostalog, da se održi i izbor najboljeg studenta bosanskog porijekla na austrijskim univerzitetima. Dodjela ove tradicionalne nagrade „GBAA award“ održat će se 03. oktobra 2020.