Bosanskohercegovačka dopunska škola Birmingham obavještava da nova školska 2020/2021 godina počinje u subotu, 26. rujna. U konsultaciji s učiteljima odlučeno je da će se nastava odvijati online do daljnjeg zbog trenutne situacije s koronavirusom (Covid-19).

BH Asocijacija Birmingham poziva svu zainteresiranu djecu koja imaju navršenih 5 godina života, da se registriraju za upis i polazak u bh. dopunsku školu Birmingham.

S ciljem zaštite zdravlja djece te kako bi spriječili širenje zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19), prijavljivanje djece će se vršiti isključivo elektronskim putem.

Formular za upis u bh. dopunsku skolu Birmingham potrebno je popuniti i dostaviti na e-mail adrese koordinatora.

Za upis i sva dodatna pitanja, možete kontaktirati koordinatore putem e-mail adresa:

uknetwork.lejla@btconnect.com

S.merima89@gmail.com

Preuzeto: bosniauknetwork.org