• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Ljetna škola bosanskog, hrvatskoga i srpskog jezika

  Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti će u periodu od 15. - 26.7.2019. godine pod nazivom “Čitam i pričam” organizovati desetu ljetnu školu bosanskog, hrvatskog i sprskog jezika. Ova ljetna škola će biti organizovana u vidu intenzivne nastave u trajanju od dvije sedmice tj. deset radnih dana. Sve informacije o...

  Generalni konzulat BiH u Minhenu ove godine uvodi mogućnost obavljanje studentske prakse za studente koji studiraju međunarodne odnose u SR Njemačkoj. Zainteresirani kandidati treba da ispunjavaju dva uslova, da su državljani Bosne i Hercegovine i da studiraju međunarodne odnose u SR Njemačkoj. Ovbavljanje studentske prakse je na volonterskoj osnovi, te ...

  Nakon usluge E-matičar Općina Jajce uskoro pokreće i Servis 48h za interaktivnu komunikaciju s dijasporom

  Općina Jajce je prepoznala predstavnike dijaspore kao direktne korisnike administrativnih i informativnih usluga čime se nastoje ojačati komunikacija i partnerstvo s dijasporom kroz adekvatno pružanje javnih usluga u skladu s izraženim potrebama dijaspore. Konkretne intervencije koje su do sada realizovane s Općinom Jajce, u saradnji s dijasporom i privatnim sektorom...

  Projekt Dijaspora za razvoj uspostavio partnerstvo sa Općinom Ravno

  U prostorijama Općine Ravno, 21. maja 2019. godine, održan je informativni sastanak s predstavnicima projekta Dijaspora za razvoj s ciljem uspostavljanja inicijalnih partnerskih odnosa i identificiranja zajedničkih aktivnosti u nadolazećem razdoblju. Općina Ravno je odabrana kao jedna od četiri dodatne jedinice lokalne samouprave koje će biti izravno potpomognute kroz projekt Dijaspora...

  Usluga e-matičar i ljetna škola učenja maternjeg jezika za mlade dostupni za sve građane i građanke Maglaja iz dijaspore u 2019. godini

  Općina Maglaj je prepoznala predstavnike dijaspore kao direktne korisnike administrativnih i informativnih usluga čime se nastoje ojačati komunikacija i partnerstvo s dijasporom kroz adekvatno pružanje javnih usluga u skladu s izraženim potrebama dijaspore. Konkretne intervencije koje su do sada realizovane s Općinom Maglaj u saradnji s dijasporom i privatnim sektorom,...

  Pitajte nas