• Bosanski
  • Hrvatski
  • Српски
  • “Sutra bih se vratio”

    U BiH, Hrvatsku i Srbiju stižu rekordni novčani iznosi iz dijaspore. Ali koliko su migranti danas vezani za svoju domovinu? Koliko su politički angažirani, žele li se vratiti ili sve ostaje na razini osjećaja nostalgije? „Mnogi od nas često razmišljaju o tome da se jednog dana vrate", govori Adnan Berberović,...

    Pitajte nas