Razgovarali  smo sa Arminom Talićem, generalnim menadžerom Bit Alijanse, u uredu ovog udruženja u centru Sarajeva.

„Bit Alijansa je udruženje 45 najvećih softverskih kompanija sa više od 2.000 uposlenih i najveća smo krovna organizacija softverske industrije u Bosni i Hercegovini. Od 2014. godine, vođeni smo jednim ciljem – razvijati mnogobrojne mogućnosti na tržištu softverske industrije,  bez obzira na brojne prepreke koje ponekad usporavaju rast ove industrije“, kazao je na početku razgovora Talić.

Talić je mladi menadžer, zagrebački student, koji, kako kaže „nikada nije radio vani“, već je odlučio stečenim znanjem unaprijediti IT sektor u Bosni i Hercegovini.

„Želim istaknuti da su među našim članicama i kompanije koje su  u Bosni i Hercegovini pokrenuli ljudi koji su se vratili iz dijaspore ili su investirali u otvaranje kompanija. To bi mogao biti jedan od modela za razvoj IT sektora u našoj zemlji, bilo da se naši stručnjaci vrate i ovdje otvaraju firme ili svojim kapitalom pomognu razvoj ovog sektora“, kazao je Talić i na neki način odaslao poruku mladim IT stručnjacima da u Bosni i Hercegovini ima i potencijala i mogućnosti za napredak u ovoj oblasti.

„Kada se u svijetu govori o IT sektoru, onda se on definira kao četvrta industrijska revolucija i mi želimo i moramo biti dijelom tih ‘revolucionarnih’ promjena“, kazao je Talić i dodao kako, bez obzira na sve poteškoće, postižu dobre rezultate.

„Naš osnovni cilj je da razvijemo pozitivno poslovno okruženje za daljnji rast softverske industrije u Bosni i Hercegovini. Kako bismo postigli taj cilj, kontinuirano radimo na rješavanju dva najveća problema sa kojima se softverska industrija susreće – nedostatak kvalifikovanog kadra i slabo razvijene infrastrukture u ovoj industriji“, kazao je Talić i dodao kako su u fokus svoga djelovanja stavili i obrazovanje, kako bi u narednih pet godina mogli zaposliti 6.000 IT stručnjaka.

„Potpisali smo sporazume sa deset fakulteta, privatnih i državnih, i radimo na izmjeni kurikuluma u mjeri u kojoj možemo. Kod državnih fakulteta to, za razliku od privatnih, ide malo teže. Ono što smo uspjeli u Kantonu Sarajevo je  da novi Zakon o visokom obrazovanju omogućava da fakulteti organiziraju dvogodišnje studije te smo na taj način otvorili mogućnost za realizaciju fokusiranih IT studijskih programa. Do sada smo kreirali 350 novih mjesta na fakultetima gdje studenti mogu upisati neki IT smjer.  Ovo nije mali broj novih mjesta za studente, s obzirom na to da godišnje sa fakulteta u Bosni i Hercegovini izađe tek  između 700 i 800 IT stručnjaka“, navodi Talić.

Pitali smo ga da li i u kojoj mjeri  Bit Alijansa sarađuje sa institucijama  u Bosni i Hercegovini?

„Saradnja sa institucijama jedan  je od ključnih faktora u kreiranju povoljnog i stabilnog poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini. U našem zakonodavstvu nisu definirani specifični zakonski propisi koji uređuju softversku industriju i zbog toga je neophodna saradnja sa vlastima u zagovaranju usvajanja strategija i politika razvoja softverske industrije na državnom nivou. S tim u vezi, pozdravljamo i podržavamo izradu Strategije razvoja informacionog društva Bosne i Herecegovine, koja je u procesu razvoja u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine“, kazao je Talić.

On smatra da softverska industrija  predstavlja pokretačku snagu ekonomskog razvoja jedne države pa bi tako trebalo biti i u Bosni i Hercegovini.

„Radi se o izvozno orjentiranoj industriji, koja ima dostupno globalno tržište koje kontinuirano raste i to je prilika koju Bosna i Hercegovina mora iskoristiti. Međutim, kao i brojne druge industrije tako i softverska ima probleme koje je neophodno riješiti kako bi se IT sektor dalje razvijao. Prije svega, neophodno je urediti zakonsku regulativu, zatim prilagoditi obrazovni sistem i na taj način bolje i kvalitetnije educirati mlade“, kazao je Talić.

Prema saznanjima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, većina IT kompanija koje uspješno posluju u Kantonu Sarajevo, pokrenuta je podrškom i investicijama iz dijaspore.