Ambasador Bakir Sadović je boravio u Izmiru i Bigi, gdje se sastao sa Kemalom Baysakom, generalnim počasnim konzulom Bosne i Hercegovine u tom gradu, te Hasanom Šehovićem, predsjednikom Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Baysak je upoznao Sadovića sa aktivnostima počasnog konzulata u Izmiru i o svojim naporima za uspostavljanje jačih kulturnih i privrednih veza između Turske i BiH. Baysak i Šehović su izvijestili Sadovića o projektu za pokretanje tekstilne tvornice u Kalesiji za koju je zainteresiran turski biznismen Zihni Yildiz. Realizacija investicije je otežana jer investitor iz Turske nije uspio dobiti sve potrebne informacije na jednom mjestu o poreznoj politici, carinama, podsticajima za zapošljavanje, povratu PDV-a i sl., pa nije uspio kompletirati cijeli investicijski projekt. Dogovoreno je da se u narednim mjesecima intenziviraju kontakti sa Yildizom. Šahović je također informirao Ambasadora o aktivnostima na nalaženju partnera u Turskoj za saradnju sa kompanijom „TTU“ iz Tuzle i firme “Konjuh“ iz Živinica. Osim navedenih problema oko izrade investicionih planova, i prošlogodišnji pad lire je uticao na odlaganje nekih započetih procesa investiranja u našu zemlju jer su projekti poskupili za turske kompanije. Sadović je istakao da je Ambasada uvijek na raspolaganju za svaku vrstu pomoći ili informacija koje će unaprijediti ekonomsku saradnju između dvije zemlje.

Sadović je u Bigi prisustvovao sastanku Upravnog odbora Federacije kulturnih udruženja Bosne i Hercegovine koja broji 18 udruženja iz svih dijelova Turske. Na sastanku su predstavnici udruženja govorili o dosadašnjim aktivnostima i planovima za naredni period, u kojem će se održati i Kongres Federacije i izabrati novo rukovodstvo. Sadović je kratko upoznao prisutne o radu Ambasade i aktivnostima na očuvanju tradicije, kulture i identiteta naših iseljenika u Turskoj. U tom kontekstu, Ambasador je izvijestio prisutne o uspostavljanju Interaktivnog portala za dijasporu BiH, te predložio da se na taj način ostvari dvosmjerna komunikacija između udruženja i Federacije sa Ministarstvom za ljuska prava i izbjeglice BiH. Sadović je također predložio da udruženja koordiniraju svoje aktivnosti sa Ambasadom, kako bi se kroz razmjenu iskustava i međusobnu pomoć postigli bolji rezultati.

Ambasador je tokom susreta sa našim iseljenicima dobio informacije o naporima za očuvanjem našeg jezika kroz organiziranje kurseva u pojedinim gradovima Turske. On je obećao da će se u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja Turske pokušati naći model po kojem će se kursevi zamijeniti izučavanjem našeg jezika u turskim školama. Ograničenje koje sad postavlja Ministarstvo obrazovanja Turske je broj učenika, te kvalificiranost nastavnog osoblja.

Nakon sastanka, udruženje iz Bige, koje je bilo domaćin okupljanja predstavnika iseljeničkih zajednica iz Turske, organiziralo je prigodan kulturno-umjetnički program.

Izvor: Ambasada BiH u Turskoj