Ambasador Mirza Hajrić susreo se sa predstavnikom bh. zajednice u državi Zapadna Australija Muhamedom Merđanićem sa kojim je razgovarao o stanju zajednice u Perthu. Ovom prilikom gosp. Merđanić je informisao ambasadora da se  infrastrastrukturni radovi u kompleksu bh. kluba privode kraju i da se u maju očekuje svečano otvaranje BH Centra u Perthu.

Ambasador Hajrić je također održao sastanke sa australskim ministrom za stare Australce i njihovu njegu Kenom Wyattom i doajenom diplomatskog kora ambasade Istočnog Timura Abelom Gutieresom u vezi sa bilateralnim sporazumom o socijalnom osiguranju.