• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Ambasada BiH u Republici Makedoniji

  Mile Pop-Jordanov 56b, Skoplje

  MAKEDONIJA

  Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

  + (389 2) 30 86 216

  + (389 2) 30 86 221

  Pitajte nas