• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

  Via Luigi Galvani 21

  20124 Milano

  ITALIJA

  Telefon: + (39 02) 669 82 826

  Fax: + (39 02) 669 84 688

  Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

  Karlstraße 60

  80333 München

  NJEMAČKA

  Telefon: + (49 89) 982 80 50

  Fax: + (49 89) 982 80 79

  Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

  Olgastraße 97b

  70180 Stuttgart

  NJEMAČKA

  Telefon: +49 711 25 38 390

  Fax: +49 711 25 38 39 22

  Institucije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

  Bulevar Mira 1

  76100 Brčko

  BOSNA I HERCEGOVINA

  Telefon: (+387)049/240-810

  Fax: (+387)049/490-020

  Jedinice lokalne samouprave RS

  Trg srpskih vladara br. 1

  78101 Banja Luka

  BOSNA I HERCEGOVINA

  Telefon: 051/244-400

  Fax: 051/212-526

  Jedinice lokalne samouprave FBiH

  Bosanska 4

  77000 Bihać

  BOSNA I HERCEGOVINA

  Telefon: 037 229 605

  Fax: 037 222 220

  Jedinice lokalne samouprave RS

  Trg Kralja Petra I Karađorđevića br. 1

  76300 Bijeljina

  BOSNA I HERCEGOVINA

  Telefon: 055/233-100

  Fax: 055/211-922

  Hilandarska br. 1

  74101 Doboj

  Telefon: 053/242-130

  Fax: 053/242-258

  Jedinice lokalne samouprave RS

  Stefana Nemanje br. 14

  71123 Istočno Sarajevo

  BOSNA I HERCEGOVINA

  Telefon: 057/340-851

  Fax: 057/342-731

  Pitajte nas