Fakultet primijenjenih nauka u Bernu organizuje u saradnji sa i-platformom Networking-Apéro, koji će biti održan u Bielu u četvrtak, 17. maja 2018. godine od 18:30 sati. Detalji vezani za mjesto održavanja biće uskoro objavljeni.

Projekat “Razvoj liderstva i stručnih vještina” u industriji namještaja i prerade drveta je sprovden u organizaciji Fakulteta za primenjene nauke u Bernu, Švicarske ambasade u Bosni i Hercegovini, Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj i Trening centrom za specijalističku edukaciju FORMAT.     

Zadnji modul ovogodišnjeg trening ciklusa biće održan u Švicarskoj od 14. do 25. maja 2018. godine. U okviru ovog modula biće održan Networking Apéro, koji organizuje Fakultet primijenjenih nauka u Bernu u saradnji sa i-platformom.

Networking Apéro je namijenjen svim zainteresovanim osobama koje žele više saznati o obuci “Razvoj liderstva i stručnih vještina” i razmijeniti informacije i lična iskustva sa drugima. Prijaviti se možete ovdje