База података Агенције за унапрјеђење страних инвестиција у Босни и Херцеговини (ФИПА), са  више од 200 инвестицијских пројеката, има за циљ олакшати страним инвеститорима проналажење њихових пословних интереса у Босни и Херцеговини, објавила је ФИПА.

Инвестицијски пројекти су селектирани на основу интересовања домаћих партнера за сурадњу са страним инвеститорима иприпадају различитим секторима: пољопривреда и прозводња хране, матални сектор, аутомобилска индустрија, туризам, енергетика и многи други, и могу се једноставно претраживати по секторима и подсекторима.

Пројекти су приказани у сажетом облику са основним информацијама: описом пројекта, инвестицијским трошковима и  жељеним обликом сурадње са страним партнерима. Уколико је страни инвеститор заинтересиран за одређени пројекат, ФИПА ће имдоставити контакте предлагача пројекта и додатне информације о самом пројекту.

Пројекти су доступни само на енглеском језику и могу се претраживати на сљедећем линку.