У првој седмици септембра 2019. године, представници пројекта Дијаспора за развој (Д4Д) су одржали неколико радних састанака с партнерским јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) – Оџак, Орашје, Равно и Живинице, с циљем пружања техничке подршке у идентификацији и припреми локалних развојних иницијатива. Општине Оџак, Орашје и Равно, те Град Живинице су одабрани као четири нове ЈЛС које ће бити директно потпомогнуте кроз пројекат Дијаспора за развој (Д4Д), који је пројекат Министарства за људска права и избјеглице БиХ и Владе Швицарске, у партнерству с УНДП БиХ и ИОМ БиХ. Пројектом се намјеравају ојачати и охрабрити ЈЛС да с грађанима и предузетницима из дијаспоре раде заједно на развоју својих локалних заједница.

Током састанака, представници Д4Д пројектног тима су се првенствено осврнули на позив новим партнерским ЈЛС за подношење пројектних приједлога за додјелу бесповратних средстава у сврху имплементације локалних развојних иницијатива у сарадњи с дијаспором. Том приликом је наглашено како је циљ позива да, у сарадњи с дијаспором, допринесе успјешној реализацији приоритетних развојних иницијатива, идентификованих у оквиру локалних интегрисаних развојних стратегија, стављајући на тај начин потенцијал дијаспоре у функцију локалног развоја и доприносећи бољем квалитету живота у партнерским ЈЛС. У оквиру наведеног позива подржат ће се иницијативе које имају развојни ефекат и доприносе расту инвестиција и запошљавања у четири партнерске ЈЛС у сарадњи с дијаспором. Очекивани резултати који се планирају постићи предложеним пројектима су отварање минимално 24 нова радна мјеста за грађанке и грађане партнерских ЈЛС и/или повећање прихода за минимално 25 домаћинстава у партнерским ЈЛС, те успостављање најмање три јавне услуге за дијаспору унутар партнерских ЈЛС.

Осим тога, важно је напоменути како је пројекат већ осигурао техничку подршку за уврштавање концепта миграција и развоја у развојне стратешке документе партнерских ЈЛС у којима су, унутар оперативних планова, идентификоване приоритетне развојне локалне иницијативе у сарадњи с дијаспором. Операционализација приоритета који произилазе из локалних стратешких докумената је кључни предуслов за додјелу потицајних средстава (тзв. seed funding) из пројектног фонда у износу од максимално 52.650 КМ без ПДВ-а по партнерској ЈЛС, од које се очекује суфинансирање од најмање 25% од траженог износа гранта. У развојним иницијативама се очекује конкретна сарадња с дијаспором, у виду суфинансирања или нефинансијског доприноса реализацији пројектног приједлога.