На основу захтјева Министарства сигурности БиХ од 20.03.2020. године, данас је Министарство финансија и трезора БиХ отворило намјенске подрачуне у оквиру Јединственог рачуна трезора БиХ, за буџетска средстава за борбу против коронавируса COVID-19.

 

На слиједећем линку Министарства финансија и трезора БиХ налази се иста инструкција са детаљним упутама за уплате: Уплата донација за помоћ у борни против вируса COVID-19.

ВАЖНА НАПОМЕНА: На основу Одлуке Вијеће министара БиХ од 1.4.2020.године, расподјела пристиглих новчаних средстава вршит ће се искључиво на основу одлука Вијећа министара БиХ.  Такођер, Министарство сигурности БиХ ће осигурати да приступ, односно увид у пристигла средства, у сваком тренутку могу имати и грађани, донатори и медији.

Након одлука Вијећа министара БиХ о начину утрошка средстава, исте одлуке ће бити објављене и доступне домаћој и иностраној јавности.

Преузето: Министарство безбједности БиХ