На позив организације “Одбор бх. учитеља у Данској“, представници Министарства за људска права и избјеглице БиХ Кемо Сарач, помоћник мнистрице, и Исма Станић, шефица Одсјека за привредну, образовну, научну и културну сарадњу у Сектору за исељеништво, боравили су у Копенхагену гдје су одржали два састанка са представницима исељеништва из БиХ.

У суботу 16.11.2019.године у просторијама Амбасаде БиХ у Данској одржан је састанак са представницима “Одбора бх. учитеља у Данској“ на тему сарадње у области образовања, допунских школа и учења матерњег језика  у исељеништву у Данској. Састанку су присуствовали и представници Министарства цивилних послова БиХ Аднан Хусић, помоћник министра у Сектору за образовање и Алма Ћатовић, стручна савјетница за економско-финансијска питања у образовању. Након међусобног информисања о текућим активностима, на састанку се детаљно разговарало о проблематици у раду допунских школа које води “Одбор бх. учитеља у Данској“, едукацији стручног кадра, планирању будућих активности, могућностима за системску подршку допунским школама и генарално могућностима унапређења сарадње у области образовања. Састанку су присуствовали и предстваници Амбасаде БиХ у Данској Славица Грозданић, Елвир Ибровић и Гордана Којић.

У недјељу 17.11.2019.године представници Министарства за људска права и избјеглице БиХ су одржали састанак са представницима организација и истакнутим појединцима у Данској на коме се разговарало о постојећим активностима и могућностима за унапређење сарадње између исељеништва у Данској и институција у БиХ. Представници исељенштва су поздравили доношење Политике о сарадњи са исељеништвом и израду Стратегије сарадње са исељеништвом, нарочито циљ 4. Стратегије који се односи на јачање сарадње са младима у исељеништву из друге и треће генерације исељеништва.

Учесници састанка су се сложили да је потребно пружити подршку и различите могућности за допунско образовање и учење матерњих језика у исељеништву укључујући постојеће допунске школе, организацију  љетних школа матерњих језика у БиХ, ангажман стручних професора из БиХ, онлине могућности учења и др. Наглашена је и потреба за побољшаном међусобном комуникацијом, као и међусобним умрежавањем унутар исељеништва. Овом састанку је присуствовало више од 20 представника исељеништва, представници Министарства цивилних послова БиХ и Амбасаде БиХ у Данској.