Град Тузла је кроз подршку пројекта „Дијаспора за развој (Д4Д)“ пружио могућност локалним пољопривредницима да кроз органску производњу љутих папричица повећају приходе у својим домаћинствима. У питању је одличан примјер повезивања дијаспоре са локалним пољопривредницима кроз пренос знања од стране дијаспоре у области пољопривредне производње, специфично производњи љутих паприка.

Двије стручне обуке на тему регенеративна агрикултура и начини органске производње високонутриционе хране су одржане за пољопривредне произвођаче љутих паприка, чланове пољопривредне задруге (ПЗ) Агропромет Тузла. ПЗ Агропромет Тузла је партнер на пројекту преко којег ће се вршити откуп и пласман љутих паприка на домаће и инострано тржиште. Обуке су припремљене и одржане посредством дијаспоре, тј. преко г. Сенада Алића, стручњака из Луксембурга. Г. Алић је директор и власник предузећа Летзгроw традинг Луксембург које се бави органском пољопривредном производњом и трговином и има лиценцу за трговину храном у и изван ЕУ.

Поред наведених пољопривредних произвођача, госп. Алић је одржао обуку на тему концепт и успостављање малих фарми, по систему тренинга за тренере за три инжињера пољопривреде. Ови инжињери су након проведеног тренинга за тренере оспособљени за даљи пренос стеченог знања индивидуалним произвођачима заинтересованим за оснивање малих фарми органске производње.

Поред преноса знања кроз менторску подршку дијаспоре, овом локалном иницијативом ће бити обезбијеђени повољни пољопривредни услови и опрема за производњу љутих папричица, чиме ће се повећати приходи у домаћинству за најмање 21 пољопривредника.

Видео: Успјешан примјер сарадње Града Тузла са бх. дијаспором https://www.youtube.com/watch?v=PGMStxauzz8