• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Региструј организацију

  Позивамо сва удружења и организације у бх. дијаспори да се региструју на нашој платформи како би лакше комуницирали и постали дио свјетске мапе исељеништва из БиХ.

  На овом мјесту се можете представити, упознати нас са својим радом, те се повезати са другим удружењима и организацијама из бх. дијаспоре широм свијета, као и са државним институцијама, приватним и цивилним сектором у БиХ.

  Региструјте се и представите своју организацију и активности, свим партнерима у Босни и Херцеговини и у иностранству.

  Такођер, осим регистрације на порталу, позивамо Вас да се упишете и у “Евиденцију удружења и савеза исељеника из Босне и Херцеговине” у Министарству за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине. Упис у “Евиденцију удружења и савеза исељеника из Босне и Херцеговине” омогућит ће кориштење подршке Министарства за људска права и избјеглице у реализацији активности удружења и савеза, као и редовно информисање о пројектима и могућностима сарадње са Босном и Херцеговином.

  Упис у Евиденцију врши се на основу пријаве за упис која се подноси Министарству за људска права и избјеглице на Образац 1 који је саставни дио Правилника о поступку уписа, садржају и начину вођења евиденције удружења и савеза исељеника из БиХ. Пријава се попуњава електронски, латиничним или чириличним писмом, на једном од три службена језика у употреби у Босни и Херцеговини. Уз пријаву се достављају сљедећи документи: овјерена копија рјешења о упису у регистар надлежног органа у држави пријема; судски пријевод рјешења на један од три службена језика у употреби у Босни и Херцеговини; овјерена копија статута или еквивалентног документа на основу којег је извршена регистрација код надлежног органа у држави пријема; судски пријевод статута или еквивалентног документа на један од три службена језика у употреби у Босни и Херцеговини; овјерена копија акта о избору овлаштене особе за заступање; судски пријевод акта о избору овлаштене особе за заступање на један од три службена језика у употреби у Босни и Херцеговини.
  Попуњена пријава, заједно са прилозима, доставља се поштом и електронским путем на сљедећу адресу:
  Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине
  Трг Босне и Херцеговине 1
  71000 Сарајево. Босна и Херцеговина
  Е-маил адреса: iseljenistvo@mhrr.gov.ba

  Питајте нас