У оквиру пројекта ”Дијаспора за развој” – пројекта Министарства за људска права и избјеглице БиХ и Владе Швајцарске у партнерству са Развојним програмом Уједињених нација (UNDP) и Међународном организацијом за миграције (IOM) у Босни и Херцеговини, објављен је јавни позив за ангажман националног консултанта за дефинисање стандардних оперативних процедура и плана рада Репрезентативног тијела дијаспоре из БиХ у Њемачкој.

Репрезентативно тијело дијаспоре из БиХ у Њемачкој је формирано током 2017. и у првој половини 2018. године у складу са ‘’Политиком о сарадњи са исељеништвом’’ коју је Савјет министара Босне и Херцеговине усвојио на 99. сједници одржаној 18.4.2017.године (“Службени гласник БиХ”, бр. 38/17). Документ Политика садржи мјеру 2.2. Јачати капацитете организација у исељеништву и успоставити механизам за представљање исељеништва у земљама пријема и у БиХ која предвиђа да у свакој земљи са већим бројем исељеника из БиХ буде основано репрезентативно тијело које ће  да окупи представнике различитих организација и истакнуте појединце из исељеништва уз обезбјеђење једнаког учешћа представника сва три конститутивна народа из БиХ, као и представника националних мањина.

Позивамо заинтересоване консултанте да се пријаве на јавни позив који је доступан ОВДЈЕ