У оквиру треће компоненте пројекта „Дијаспора за развој“ (Д4Д), коју је имплементирао УНДП, подржана је иницијатива са фокусом на пренос знања и вјештина дијаспоре у приватном сектору с циљем максимизирања доприноса дијаспоре економском развоју БиХ, увођењу нових технологија, унапређењу конкурентности, расту тржишта, пословној експанзији, повећању инвестиција, те стварању нових радних мјеста у БиХ.

Укупна бесповратна средства по Јавном позиву, који је расписао УНДП током 2018. године су износила 470.000 УСД а подржане су 34 бх. компаније из различитих сектора попут металног, дрвног, текстилног, ИКТ и других, те је преко 280 људи стекло нова знања и вјештине од представника дијаспоре из 10 земаља. Као резултат ове иницијативе, запослено је 156 особа.

С обзиром да је завршена имплементација пројеката подржаних кроз Јавни позив УНДП-а за додјелу бесповратних средстава у сврху преноса знања и вјештина дијаспоре у приватни сектор – у наставку је неколико успјешних прича.

  • Имплементатор активности у оквиру Д4Д пројекта: Интернатионал Университy оф Сарајево

Сарадња дијаспоре, академске заједнице и приватног сектора у Босни и Херцеговини кроз пренос знања и вјештина – видео погледајте овдје.

  • Имплементатор активности у оквиру Д4Д пројекта: ФТМ д.о.о. Нови Травник

Примјер успјешне сарадње бх. дијаспоре и реалног сектора – Компанија ФТМ д.о.о. Нови Травник једна је од 30 домаћих компанија која је кроз пројекат „Дијаспора за развој“ добила прилику да унаприједи своје пословање и конкурентност на ЕУ тржишту. Захваљујући активом учешћу представника бх. дијаспоре из Аустрије и њиховом преносу знања и вјештина на раднике ФТМ-а, унапријеђена је производна линија за израду протупожарних врата и прозора по СЦХУЦО методологији, те је додатно запослено 12 нових радника.

Како се компанија из малог мјеста као што је Нови Травник, успјела пробити на аустријско тржиште, те како је сарадња бх. дијаспоре и реалног сектора у нашој земљи резултирала отварањем дупло већег броја нових радних мјеста у овој компанији, него што је то било првобитно планирано, погледајте на овом линку.

  • Имплементатор активности под називом “Д4Д СтартУпс” у оквиру Д4Д пројекта: ИНТЕРА ТП Мостар

Неколико успјешних примјера сарадње дијаспоре са младим подузетницима у БиХ, кроз пренос знања и вјештина

можете погледати овдје.