Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, у оквиру својих надлежности за исељеништво, задужено је за провођење документа ‘’Политика о сарадњи са исељеништвом’’ којим је предвиђено „Мобилисање људских потенцијала, знања и вјештина исељеништва“ што ће бити реализовано, између осталог, и кроз успоставу механизма за пренос знања из исељеништва у БиХ с циљем већег доприноса развоју Босне и Херцеговине.

Дио активности на преносу знања из исељеништва у јавне институције у Босни и Херцеговини реализује се у оквиру пројекта ”Дијаспора за развој” (D4D). ”Дијаспора за развој” је пројекат Владе Швицарске и Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине у партнерству са Развојним програмом Уједињених нација (UNDP) и Међународном организацијом за миграције (IOM) у Босни и Херцеговини.

У оквиру овог пројекта предвиђен је пренос знања кроз краткорочни ангажман (до три седмице) укупно педесет стручњака из исељеништва од 2018. до 2020. године с циљем доприноса реализацији активности утврђених у Политици о сарадњи са исељеништвом.

Стручњаци ће бити ангажовани у институцијама на свим нивоима власти у БиХ и јавним установама на основу исказаних потреба.

Министарство за људска права и избјеглице БиХ позива  институције и јавне установе у БиХ, те стручњаке у исељеништву да се детаљније упознају о овој активности у позивима који се налазе у секцији Трансфер знања.