Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, у оквиру својих надлежности за исељеништву, задужено је за провођење документа ‘’Политика о сарадњи са исељеништвом’’. Документ Политика предвиђа „Мобилизацију људских потенцијала, знања и вјештина исељеништва“ што ће бити реализовано, између осталог и кроз успоставу механизма за пренос знања из исељеништва у БиХ с циљем већег доприноса развоју Босне и Херцеговине.

Дио активности на преносу знања из исељеништва у институције/јавне установе у Босни и Херцеговини реализује се у оквиру пројекта ”Дијаспора за развој” (D4D). ”Дијаспора за развој” је пројекат Владе Швицарске и Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине у партнерству са Развојним програмом Уједињених нација (UNDP) и Међународном организацијом за миграције (IOM) у Босни и Херцеговини.

Министарство за људска права и избјеглице БиХ, у сарадњи са партнерима,  почело је крајем јануара ове године реализацију активности преноса знања из дијаспоре у БиХ кроз краткорочни ангажман укупно педесет стручњака из дијаспоре  у периоду од 2018. до 2020. године.

Након што је Министарство за људска права и избјеглице БиХ упутило позив институцијама на свим нивоима у БиХ и јавним установама, те стручњацима у дијаспори за пријенос знања, у периоду од два мјесеца пристигле су пријаве 16 институција/јавних установа у БиХ, те 23 стручњака из девет земаља.

Интересовање за ангажовање стручњака из дијаспоре, у различитим областима, једнако су показале институције/јавне установе у оба бх. ентитета.

Пратећи тренд до сада пријављених стручњака из дијаспоре у различитим областима, највише интересовања за пријенос знања показали су експерти поријеклом из Босне и Херцеговине који живе у САД (њих седам), потом Србији (четири), Аустралији и Њемачкој (по три), Канади (два), те по један стручњак из Велике Британије, Шведске, Швицарске и Хрватске.

Министартство за људска права и избјеглице БиХ у сарадњи са ИОМ, који ће осигурати све техничке предуслове за ангажман стручњака, већ крајем априла ове године реализоваће први пренос знања из дијаспоре у БиХ.

Још једном позивамо заинтересоване стручњаке из дијаспоре и институције/јавне установе у БиХ да се укључе у реализацију активности преноса знања.