У оквиру манифестације Дани дијаспоре 2021 у Кључу у сриједу 29.12.2021. године одржан је Пословно-инвестицијски форум који је уједно био прилика да се сретну представници свих заинтересованих актера (опћинске власти, подузетници са локалног нивоа,  институције у Босни и Херцеговини, међународне развојне агенције, домаће невладине организације и дијаспора) и у отвореној дискусији изнесу своје ставове, приједлоге и размијене искуства.

Испред Министарства за људста права и избјеглице Босне и Херцеговине  скупу су присуствовали помоћник министра Кемо Сарач и виши стручни сарадник Владимир Кек који су презентовали активности и рад Сектора за исељеништво Министарства и активности Сектора на преносу знања из исељеништва у Босну и Херцеговину.

Намјера Опћине Кључ јесте да идентифицира проблеме у привреди и сарадњи са дијаспором и понуди нове иницијативе и размишљања за побољшање сарадње и изналажење нових рјешења. Дефинисање сарадње са дијаспором на институционалном основу и провођење појединачних пројеката отвориће могућност за интензивније укључивање свих заинтересованих у развојне програме локалне самоуправе. Присутни су упознати, између осталог, и са могућностима и начинима помоћи учесника Форума наведеним категоријама, али и Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта те других екстерних извора финансирања. Дружење је било угодно и корисно, а у намјери даљег јачања сарадње, промоције приватних бизниса, размјене искустава и знања, умрежавања приватних и друштвених интереса и промоције потенцијала Опћине Кључ.

Представници Министраства су такође учествовали у уторак 28.12.2021. године на скупу  Одрживе повратничке заједнице у Босни и Херцеговини ентитету Републике Српске који је у Добоју организовало Федерално министраство расељених особа и избјеглица а на коме је један од панела био на тему сарадња са исељеништвом. У оквиру панела два на тему сарадња са исељеништвом помоћник министра Кемо Сарач презентирао је активности и рад Сектора за исељеништво Министарства за људска права и избјеглице.