Данас је у хотелу Холидеј Ин у Сарајеву завршен први дан Конференције “Значај дијаспоре за Босну и Херцеговину”. Скупу је присуствовало преко 100 учесника, који су укључивали представнике организација исељеништва Босне и Херцеговине и  успјешне појединце, представнике амбасада у Босни и Херцеговини, међународних организација, институција на државном и ентитетском нивоу, јединица локалне самоуправе и невладиних организација.

Конференцију је отворила Семиха Боровац, министрица за људска права и избјеглице БиХ. У свом обраћању скупу нагласила је да је циљ Министарства да јача везе између Босне и Херцеговине и њене дијаспоре и да за Босну и Херцеговину дијаспора значи много више од самог броја. Додала је да се не смије пропустити прилика да једни другима пружимо руку и докажемо како је сарадња Босне и Херцеговине и дијаспоре од обостраног интереса. (Обраћање Министрице можете погледати овдје: Обраћање – Конференција )

Током Конференције учесници су активно указивали на значај улоге дијаспоре у друштвено-политичком животу у Босни и Херцеговини кроз учешће у креирању јавних политика, инвестирању, преносу знања, и нагласили значај сарадње са јединицама локалне самоуправе.

Излагачи на Конференцији и представници дијаспоре су поздравили организовање овог догађаја, као и подршку свим будућим догађајима који подразумјевају активно учешће дијаспоре на начин да укажу на велике и значајне капацитете исељеништва из БиХ. Овом приликом су позвали све институције, на свим нивоима власти у БиХ да се активније укључе у комуникацију и сарадњу са исељеништвом с циљем пружања квалитетнијих услуга исељеништву, стварања услова за веће учешће исељеништва у развоју БиХ, нарочито у области инвестирања и преноса знања, те промоцији исељеништва.

Највећи број адреса битан за инвестиције исељеништва налази се на локалном нивоу, те је стога наглашена важност већег ангажмана јединица локалне самоуправе за бољу сарадњу са исељеништвом и пружања  квалитетније услуге исељеништву. Укључивање потенцијала исељеништва у локалне развојне планове у координацији са Министарством за људска права и избјеглице БиХ такођер представља значајан корак напријед ка креирању повољних услова за привлачење инвестиција дијаспоре.

По питању преноса знања из дијаспоре, учесници конференције су сагласни да се институције на свим нивоима власти требају активније укључити у кориштење великих људских ресурса у исељеништву у циљу развоја БиХ. Поздрављају активности Министарства за људска права и избјеглице БиХ које се односе на резултате истраживања проведеног кроз Мапирање исељеништва у десет земаља пријема, као и ангажман на унапређењу комуникације са исељеништвом кроз израду Плана комуникације са исељеништвом чији ће изричит циљ бити привлачење друге и треће генерације младих у исељеништву, те промоција потенцијала Босне и Херцеговине.

Током дискусије учесници Конференције су  истакли да је потребно захтјеве дијаспоре унијети у све планове и политике релевантних надлежних институција у БиХ. Такођер, нагласили су да постоји повољна пословна клима за инвестирање у Босни и Херцеговини, што је потврђено и бројним успјешним примјерима излагача на Конференцији, али да није довољно презентована, на чему се треба интензивно радити.

Конференција је организована у оквиру пројекта Дијаспора за развој, који је пројекат Владе Швицарске и Министарства за људска права и избјеглице, у партнерству са UNDP и IOM у БиХ.

ФОТО: UNDP БиХ (Имрана Капетановић)