Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине објављује ПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ за ангажман експерта у области економије/туризма за припрему извјештаја Улога и потенцијали исељеништва у развоју туризма у БиХ.

Министарство има намјеру да покрене иницијативу на везивању исељеништва и развоја туризма на локалном нивоу, односно, да пружи подршку јединицама локалне самоуправе с којима има потписане меморандуме о сарадњи, као и исељеништву, да кроз међусобну сарадњу унаприједе развој локалног туризма.

У том смислу, Министарство изражава потребу за ангажманом стручног консултанта, експерта у области економије / туризма, који ће припремити Извјештај о улози и потенцијалима исељеништва у развоју туризма у БиХ, с фокусом на локални ниво. Извјештај ће служити Министарству за дефинисање конкретних активности на подршци укључивању исељеништва у развој локалног туризма.

Текст поновног Јавног позива можете преузети Ponovni javni poziv.