Сектор за исељеништво Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине је покренуо иницијативу за међусобно умрежавање организација у исељеништву у циљу унапређења међусобне сарадње, размјене пројектних идеја, успостављање партнерстава и стварања услова за реализацију заједничких пројеката.

Иницијативи Министарства су се иницијално придружиле двије организације из исељеништва: и-платформ из Швицарске и пангеа мрежа из Њемачке. Обје организације су имале важну улогу у даљем развоју ове иницијативе: и-платформ у креирању идеје за мјесечни Диаспора Online Check-in, а пангеа мрежа у креирању  Дигиталног радног простора за дијаспору у Муралу.

Диаспора Online Check-in представља редовне мјесечне онлине састанке Министарства и представника организација које су се до сада укључиле у ову иницијативу: и-платформ (Швицарска), пангеа мрежа (Њемачка), СБХУД и БиХ Академици (Данска) и  БХ Роотс (Аустрија). Састанци се одржавају сваког првог четвртка у мјесецу у 16 х путем Зоом апликације, а води их Министарство.

Дневни ред Диаспора Online Check-in састанака је једнообразан:

  1. Уводни поздравни дио и упознавање нових учесника
  2. Информисање представника исељеништва о актуелностима из БиХ / Размјена информација о актуелностима у БиХ и активностима исељеништва у земљама пријема
  3. Преглед нових уноса на Дигиталном радном простору за дијаспору у муралу и дискусија о истом
  4. Разно

Дигитални радни простор за дијаспору је израђен у апликацији Мурал и служи као простор за повезивање организација из исељеништва на виртуалном зиду како би подијелиле идеје и пројекте и пронашле партнерске организације за реализацију пројеката. Идеје и пројекти су подијељени на кластере: Привреда и економија, Наука и образовање, Култура и традиција и oстало. Дигитални радни простор за дијаспору је полазна основа за развијање међусобне сарадње и мјесто одакле ће се реализовати конкретне идеје и пројекти на добробит исељеништва и Босне и Херцеговине.

Позивамо организације у исељеништву које су заинтересоване за проактиван рад у градњи  партнерстава, размјени идеја,  изради и реализацији заједничких пројеката да се придруже овој иницијативи.

Молимо да ваш интерес искажете слањем емаила на једну од сљедећих адреса: kemo.sarac@mhrr.gov.baisma.stanic@mhrr.gov.ba; ana.judi@mhrr.gov.ba .