Због новонастале ситуације која се односи на спречавање ширења болести настале коронавирусом (ЦОВИД-19) у БиХ су, као и у бројним другим земљама, донесене наредбе о обустави наставе у предшколским, основним, средњим и високошколским образовним установама. Настава се одвија на даљину (онлине) па је у таквим условима наставницима и ученицима потребна додатна помоћ и подршка.

Невладина организација Центар за образовне иницијативе “Step by Step’’, која промовише образовну филозофију усмјерену на дјете и права све дјеце на квалитетан одгој и образовање утемељено на вриједностима демократије и отвореног друштва на подручју цијеле Босне и Херцеговине, издаје различите публикације у области одгоја и образовања за различите групе професионалаца, од предшколских васпитача, учитеља основних школа, педагога и других едукатора, као и родитеља и других непрофесионалаца. Ова организација у вријеме епидемије  коронавируса нуди додатну подршку наставницима и ученицима за успјешније одвијање онлине наставе.

Путем њихове ‘’Заједнице иновативних наставника’’ на  wеб платформи  www.inskola.com могуће је преузети материјале који ће помоћи наставницима и ученицима у БиХ, али и у дијаспори.

Материјали су доступни на: https://www.facebook.com/coistepbystep/

https://inskola.com/zajednica-nastavnika-ca-potrebnija-vise-nego-ikad/?fbclid=IwAR0N4UHOhfIDzEgO7GPvUM7wlTELP_pOD7DXDH2k2pSqYLtls5FsqTh5Bf8

За оне који желе постати чланови ‘’Заједнице иновативних наставника’’, могу се бесплатно регистровати на поменутом порталу www.inskola.com како би имали неограничен приступ свим ресурсима.

Такође, Федерално министарство образовања и науке је на својој службеној wеб страници   http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled/529 објавило да је УНИЦЕФ у БиХ на својој wеб страници припремио и објавио бесплатна дигитална средства за учење на даљину са много корисног садржаја како за дјецу предшколског доба и ученике основних и средњих школа, тако и за наставнике и друге стручњаке у образовању.

Ради се о неформалном курикулуму, а доступни садржаји су на енглеском језику. Иако доступни садржаји нису на службеним језицима у БиХ, Федерално министарство образовања и науке сматра да ће бити корисни многим наставницима, али и ученицима који владају енглеским језиком.

Испод се налази линк на којем се могу пронаћи наведени садржаји:

https://wcmsprod.unicef.org/bih/besplatna-digitalna-sredstva-za-učenje-na-daljinu-tokom-zatvaranja-škola-zbog-covid 19?fbclid=IwAR32xHqfdB4SasJDAQ6Dh0LUtD6y6pSwFw_H5jH8QyYMcR-z5Ii_nSxqPg