Са проблематиком губитка и његовања матерњег језика у дијаспори суочавају се и одрасли и дјеца. Одрасли кроз родитељство, одлуке које доносе свјесно или несвјесно о употреби матерњег или неког другог језика у контексту породице и приватног живота. Дина Мехмедбеговић у овом рефлективном осврту пружа увид у кључна искуства своје шире породице, БиХ дијаспоре у Лондону и њене радове који се залажу за предности двојезичности и његовање матерњег језика. Овај блог објављен је и на енглеском, на порталу: Healthylinguisticdiet.com