UNDP БиХ је објавио јавни позив за подношење приједлога за додјелу бесповратних средстава у сврху подршке инвестицијама у сарадњи с дијаспором. Ово је активност која се реализује у оквиру пројекта „Дијаспора за развој“ (у даљем тексту D4D). D4D је пројекат Владе Швицарске и Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине (БиХ), у партнерству с Развојним програмом Уједињених народа (UNDP) и Међународном организацијом за миграције (IОМ) у БиХ.

У оквиру Инвестицијског фонда кроз овај јавни позив пружит ће се подршка инвестицијским пројектима који кроз продуктивну пословну сарадњу с бх. дијаспором, доприносе унапређењу конкурентности, приступу новим тржиштима, пословном расту те стварању нових радних мјеста у БиХ.

Подносиоци приједлога инвестицијских пројеката морају  имати осигурано учешће партнера из дијаспоре у предложеном пројекту.                 

Укупно расположива финансијска средства (у облику бесповратних средстава) по овом јавном позиву износе укупно 1.400.000 КММаксимални износ бесповратне финансијске подршке по пројекту износи 200.000 КМ, док је минимални износ подршке по пројекту 88.000 КМ.                

Јавни позив ће бити отворен до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење приједлога инвестицијских пројеката је 28. јуни 2019године.    

Позив и све пратеће документе можете наћи ОВДЈЕ.