У понедјељак 26.7.2021. године у канцеларији општинског начелника потписан је Уговор о успостави платформе виртуелног матичара (Е-матичар).

Након проведеног поступка јавне набавке, уговор су потписали начелник Опћине Ренато Пејак и директор „ЖАД РММ“ Карло Барешић.

Реализацијом овог пројекта, а уз подршку Министарства за људска права и избјеглице БиХ, услуге матичне канцеларије учиниће се доступнијим грађанима настањеним изван мјеста пребивалишта.

Лица чије се матичне књиге воде на подручју општине Крешево своје изводе из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о слободном брачном стању моћи ће затражити путем ове апликације.

Документи ће бити достављени поштом, а пошиљке ће се слати препоручено са доставницом на адресу назначену у захтјеву.

Преузето: kresevo.ba